Posts

Showing posts from March, 2017

Dossier Dr. Van Gool

Image
Op maandag 27 maart 2017 publiceerde De Standaard een onderzoeksdossier over Dr. Van Gool. In diverse media kwam dit ruimschoots aan bod. Ik gaf onder meer toelichting op Radio 1 (De Wereld Vandaag) en het VTM Journaal. Enige duiding is hier toch op zijn plaats want procedures zoals een informed consent die veel meer is dan zomaar een papier. Mensen informeren is een cruciale voorwaarde om tot een goed onderbouwde en patiëntgecentreerde zorg.

In De Standaard van 28 maart 2017 heb ik mijn column gewijd aan deze heikele kwestie. Klik hier om dit stuk te lezen.


Hieronder kun je ook de integrale tekst van mijn stuk lezen.

Ethiek is net zo urgent als genezen Geneeskunde kan enkel goed functioneren als ze omgeven wordt door ethische procedures, wetenschappelijke controle en complete transparantie. Alleen op die manier, aldus Ignaas Devisch, kan ze zich onderscheiden van kwakzalverij en uitbuiting. IGNAAS DEVISCH Wie? Doceert medische filosofie en ethiek aan de UGent en de Artevelde-hogeschoo…

De aanslagen van 22/03

Vorige week heb ik in een opiniestuk voor De Standaard opgeroepen om een moment van stilte en sprakeloosheid hoog te houden bij de herdenking van 22/03. We moeten nu vooral vooruit kijken en ons afvragen hoe we ons dagelijks leven opnieuw kunnen opnemen.

Vandaag heb ik voor 1 keer dat devies van stilte doorbroken om in Hautekiet (Radio 1, 210317) vooral daarvoor te pleiten, en een nieuw evenwicht te zoeken tussen beveiliging en weer ons normale leven opnemen. Voor wie de uitzending wil herbeluisteren, klik hier.


Column, De Standaard 140316: Over stilte, Orestes en het onverwachte

Sprakeloos zijn, laten we dat doen Maart vorig jaar. De 22ste. Het was een zonnige ochtend, maar er raakten die dag mensen met bloed besmeurd. Zoals op 9/11, toen scheen de zon ook. Bij de ondertussen iconische foto van Nidhi Chaphekar, de stewardess die geschokt op een bank zat in de verwoeste hal in de luchthaven van Zaventem, kon ik maar aan één zin denken: ‘Goden, vanwaar dat bloed dat mij opeens bespat?’ Die fascinerende woorden komen uit de mond van Orestes in Andromaque, de Franse tragedie van Jean Racine. Aanslagen confronteren ons inderdaad met tragiek, geweld en bloed. Ook de stewardess was met bloed bespat en wist niet eens of het haar bloed was of dat van een ander slachtoffer. Sprakeloos was ze. Stil zijn en staren in de verte was het enige wat ze kon doen. Het stond in schril contrast met het oorverdovende gebabbel op radio en televisie. Samen met het gebabbel kwamen meteen na de aanslagen de beschuldigingen op gang. Een minister haalde zwaar uit naar een verbindingsfig…

Interview voor Terzake over mogelijk nieuwe doorbraak in kankeronderzoek

Op vrijdag 3 maart 2017 was ik te gast in Terzake om commentaar te geven bij een mogelijk nieuwe doorbraak in het kankeronderzoek. In de hoop dat die doorbraak er komt, heb ik ook om aandacht gevraagd voor het belang van leefstijl- en omgevingsfactoren, ook al is de test die wordt ontwikkeld van een andere orde. 
Verder heb ik zijdelings een kritische noot geplaatst bij het 'filantropische' model van waaruit dit bedrijf een grote som geld bijeen vergaard krijgt, of wanneer het gaat om een investering waarbij alleen winst zou voorop staan. Ter verduidelijking omdat daarna op Twitter nogal wat giftige opmerkingen hierover verschenen: winst is mooi en zeer goed dat ze dit geld krijgen, maar tegelijk moeten we ons vragen stellen of geven op basis van 'goed aanvoelen' het juiste uitgangspunt moet zijn om dergelijke urgente medische vraagstukken op te lossen, die ten slotte ons allen aangaan. Anders gezegd, rechtvaardigheid en liefdadigheid zijn complementair aan elkaar, niet…

Hoort theologie thuis aan een universiteit? Mijn bijdrage aan het debat

KUNNEN SEISMOLOGEN AARDBEVINGEN VOORSPELLEN?IGNAAS DEVISCH DOCEERT MEDISCHE FILOSOFIE EN ETHIEK AAN DE UGENT EN DE ARTEVELDE-HOGESCHOOL, COLUMNIST VAN DEZE KRANT. Theologen hebben na millennia nog steeds geen antwoord op de meest fundamentele vragen van hun kengebied. Voor Maarten Boudry is dat een criterium om theologie dan maar af te schaffen als academische discipline (DS 28 februari). Eigenaardig. Het antwoord schuldig blijven op basale vragen is een kern­eigenschap van zowat elke academische discipline, geen bewijs van wetenschappelijk onvermogen. Na vijfentwintig eeuwen hebben filosofen nog steeds geen antwoord gevonden op de meest fundamentele vragen van hun domein: wat is een goed mens, hoe moeten we samenleven, hoe kunnen we kennen of hoe moeten we handelen? Weten pedagogen hoe we een kind perfect moeten opvoeden? Sinds wanneer kunnen klimatologen het weer exact voorspellen of seismologen een aardbeving tot op de dag zelf situeren? Hebben economen ooit al een economische cri…