Posts

Showing posts from December, 2012

Breivik vertaald in het NL

Het noodlottige en het vermijdbare: interview radio 1

Power

The poem Invictus by William Ernest Henley was the text of McVeigh's last words before he was executed. Henley (1849–1903) and his poetry deserve a better chance. In particular the last phrase sounds remarkably 'nowadays':

Invictus

OUT of the night that covers me,
  Black as the Pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
  For my unconquerable soul.

In the fell clutch of circumstance
  I have not winced nor cried aloud.
Under the bludgeonings of chance
  My head is bloody, but unbowed.

Beyond this place of wrath and tears
  Looms but the Horror of the shade,
And yet the menace of the years
  Finds, and shall find, me unafraid.

It matters not how strait the gate,
  How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
  I am the captain of my soul.

Koning Xerxes

In 480 voor Christus wilde de Perzische koning Xerxes Griekenland veroveren door via de rivier de Hellespont naar Griekenland over te steken en daar zijn veroveringstocht te beginnen. Hij gaf zijn manschappen het bevel enkele bruggen over de Hellespont te bouwen, maar toen die zo goed als af waren, stak er een harde storm op die de bruggen volledig verwoestte. Buiten zichzelf van woede keerde Xerxes zich tot het water en strafte het water voor deze daden, zo vertelt Herodotus in zijn Historiƫn:
‘Het bericht van die ramp maakte Xerxes razend. Hij gelastte de Hellespont met driehonderd zweepslagen af te ranselen en een paar voetboeien in het zeewater te gooien. Erger nog: hij stuurde er mensen op af die de Hellespont met gloeiende ijzers moesten brandmerken. Dat heb ik horen vertellen en ook dat die primitieve kerels in zijn opdracht tijdens het geselen godslasterlijke taal uitsloegen, hoor maar: ‘Hoe durf je, jij bitterwater!

Radio interview

Vandaag in De Morgen:

Het hing al een tijdje in de lucht: verzekeringsmaatschappijen zullen strenger toezien op de gezondheid van hun klanten. Hoe ongezonder je leeft, hoe hoger de premie zal zijn. Kortom, wie op bepaalde criteria zoals Body Mass Index (BMI) slecht scoort, dreigt daarvoor financieel te worden afgestraft. Een onrechtvaardige maatregel.
Heel wat maatschappelijke instellingen interesseren zich al enige tijd in toenemende mate voor onze leefstijl. Dat zich uit in ruime aandacht voor gezond eten, fysieke fitheid en andere factoren. Ook de politiek, gezondheidszorg en private verzekeringsmaatschappijen promoten meer en meer massasport, fitness en een gezonde leefstijl. Veel mutualiteiten bijvoorbeeld komen financieel tussen in pakweg een fitnessabonnement of de aankoop van cholesterolvrije boter om ons te stimuleren tot gezonder gedrag.
Dat klinkt positief en er zijn ook positieve aspecten aan verbonden: er is nu eenmaal nood aan meer preventie in de gezondheidszorg. Preven…

Debat DSM 5

In de Morgen van 081212 staat een ingekorte versie van mijn reactie op het stuk van Maarten Boudry. Hieronder de volledige versie:

De magie van de taal?

In zijn opiniestuk (DM, 061212) hanteert Maarten Boudry een merkwaardige woordkeuze die het gebrek aan relevante en snijdende argumenten moet maskeren. Hij verwijt Stijn Vanheule dat hij ‘warm en koud blaast’ en op bepaalde punten de DSM aanvalt de etikettering in de hand te werken (ADHD), en op andere punten te weinig handvaten aan te reiken voor een correcte zorg (autisme). Wat indien ik dat nu eens een ‘genuanceerde kritische analyse’ zou noemen? Dan heb ik andere meer maar neutrale woorden gebruikt om hetzelfde te beschrijven, en met een heel ander resultaat: die van Boudry is verwijtend, de mijne laat dialoog toe en neemt de kritiek van de auteurs ernstig. Hebben we hier te maken met de ‘magie van taal’ waarover Boudry het in zijn stuk heeft? Ik denk het niet.
De woordkeuze van Boudry is tendentieus en kan niet anders dan moedwi…

Debat over DSM V, waar ik zelf eerder aan meedeed.

Stijn Vanheule over de DSM V


Het nieuwe handboek voor de psychiatrie, de ‘DSM V', wil ‘alle' psychiatrische stoornissen oplijsten. Bovendien zijn de criteria om in zo'n stoornis te passen, bijzonder soepel. Stijn Vanheule vreest dat zo te veel mensen een psychiatrische diagnose krijgen, en dat medicatie al te zeer gestimuleerd zal worden. En tiens, welke industrie sponsort driekwart van de DSM-commissieleden?