Interview voor Terzake over mogelijk nieuwe doorbraak in kankeronderzoek

Op vrijdag 3 maart 2017 was ik te gast in Terzake om commentaar te geven bij een mogelijk nieuwe doorbraak in het kankeronderzoek. In de hoop dat die doorbraak er komt, heb ik ook om aandacht gevraagd voor het belang van leefstijl- en omgevingsfactoren, ook al is de test die wordt ontwikkeld van een andere orde. 

Verder heb ik zijdelings een kritische noot geplaatst bij het 'filantropische' model van waaruit dit bedrijf een grote som geld bijeen vergaard krijgt, of wanneer het gaat om een investering waarbij alleen winst zou voorop staan. Ter verduidelijking omdat daarna op Twitter nogal wat giftige opmerkingen hierover verschenen: winst is mooi en zeer goed dat ze dit geld krijgen, maar tegelijk moeten we ons vragen stellen of geven op basis van 'goed aanvoelen' het juiste uitgangspunt moet zijn om dergelijke urgente medische vraagstukken op te lossen, die ten slotte ons allen aangaan. Anders gezegd, rechtvaardigheid en liefdadigheid zijn complementair aan elkaar, niet ter vervanging van elkaar. En publieke gezondheid is tot nader order ook een publieke zaak die uiteraard ook met private middelen kan worden ondersteund. Maar dan moeten we ons telkens de vraag stellen waar prioritair die middelen het best naar uit gaan.


Klik hier om het interview te herbekijken. 

Comments

Popular posts from this blog

debatten en interviews over Het Empathisch teveel

Hopen uit uitsterven: column in de Standaard van 06/06/2017