Posts

Showing posts from August, 2014

Opiniestuk over armoede

Klik hier voor de link.

De volledige tekst is hieronder te lezen:

'Er is niks moedigs aan besparen op armoedebestrijding' Armoedeverenigingen en academici zijn in een Vrije Tribune kritisch voor de besparingsplannen van de Vlaamse regering. 'Aan besparen en het afbouwen van diensten is niets moedigs. Met besparen alleen los je nooit een probleem op, laat staan dat je op die manier 'verandering' tot stand brengt.'
Het is de nieuwe Vlaamse regering om ideologische keuzes te doen en dat is op zich een goede zaak. Politiek gaat om de botsing van ideeën. Zo zet deze regering in op empowerment en zelfredzaamheid tegenover minder staat en minder zorg. Tegelijk gaat men er prat op dat men 'durft besparen'. De besparingen krijgen daardoor een ideologisch karakter met zich mee en worden daardoor niet langer een middel tot het voeren van een bepaald beleid, maar eerder een doel op zich, om te tonen hoe rechtlijnig men politiek wenst te bedrijven - de zogenaamde he…

Conference

This week's the annual ESPMH conference. This time in Debrecen, Hungary. I am one of the keynote speakers. This is the abstract of my lecture:

Title: How to get plump, or why do we choose what we choose?
Abstract
Back in the late 1800s advertisements were made for a dietary supplement called Fat-ten-U food, which guaranteed to “make the thin plump and rosy with honest fleshiness of form”. By the beginning of the 21st century, an international company called Prescan illustrates its website with witnesses from celebrities to seduce us for a total body scan which “allows you to gain insight into your health. During this examination the vital organs and blood vessels are examined. In order to obtain the best possible picture of your body, we include the Preventive Cardio Package with our Total Body Scan.” In between these two remarkable ads, the health discourse has changed dramatically. Fitness and no longer fatness is the objective and the pressure to live our lives along certain patte…

Opiniestuk in De Morgen 08082014

Zal er met hoger inschrijvingsgeld één student plots beter in staat zijn te slagen?
Opinie − 08/08/14, 06u00
DM OPINIE Ignaas Devisch is filosoof en als hoofddocent verbonden aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool).


De nieuwe Vlaamse regering voert, vanuit een besparingslogica, participatie helaas op als een alternatief voor solidariteit
Deze week brak Yves Desmet een lans om goed na te denken over zin en onzin van belastingen en sociale bijdragen (DM 6/8). Verdergaand op deze redenering wil ik het debat aanzwengelen over de luide roep om 'meer participatie', 'minder belastingen' en 'minder staat'.

Eerst een kleine omweg om mijn punt te maken. Enkele decennia terug lag Amartya Sen aan de basis van het begrip 'capability', de capaciteit of het vermogen om met de aangeboden kennis en kansen om te gaan. Dit begrip laat toe om grondig na te denken over armoede, scholing of gezondheid: wat ben je met talenten of (gelijke) kansen indien je niet in…