Posts

Showing posts from November, 2014

Betere toegangspoorten tot hoger onderwijs, minder nooduitgangen (De Morgen, 27 november 2014)

Ignaas Devisch is verbonden aan de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool
Voor de online publcatie, klik hier.
Met de beslissing van de Leuvense universiteit om herinschrijving van slecht scorende eerstejaarsstudenten te weigeren, heeft ook deze krant het debat over onderwijs en democratisering aangezwengeld (DM 26/11). Is een onbelemmerde, vrije toegang tot hoger onderwijs noodzakelijke voorwaarde voor democratisering van het onderwijs?  First things first. Waarom willen we überhaupt dat onderwijs democratisch georganiseerd is? Het standaardantwoord luidt: omdat dit sociale mobiliteit mogelijk maakt en dus dé hefboom is om hogerop te raken. Onderwijs bevordert gelijkheid en daarom zijn de debatten erover zo heftig. Als het daar fout loopt, dan lijkt het leven mislukt nog voor het is begonnen. Bovenal draait dit debat rond de vraag: kan het onderwijs onze ‘startpositie’ corrigeren of niet? Is het in staat sociale mobiliteit aan te zwengelen? Om op die vraag te antwoorden, moeten…

Zijn, niet-zijn, of beter zijn, is dat de kwestie (De Standaard 21/11/14)

Zie de link of hieronder voor de volledige tekst
DE DELICATE DEFINITIE VAN EEN ‘WRONGFUL LIFE’ Zijn, niet-zijn of beter-zijn, is dat de kwestie? IGNAAS DEVISCH Wie? Hoofddocent medische filosofie en ethiek (UGent en Arteveldehogeschool) en samensteller van ‘Ziek van gezondheid’ (De Bezige Bij). Wat? We moeten oppassen dat ouders die een kind met een handicap alsnog laten geboren worden, niet ‘onverantwoord’ worden genoemd. De casus van de 12-jarige Iliana, die geen vergoeding krijgt van een gynaecoloog omdat ze geboren is met een zware handicap, legt bloot dat ons land geen pasklaar kader heeft voor dit soort kwesties. Maar misschien is dat maar goed ook, schrijft IGNAAS DEVISCH. Je wil toch geen samenleving die vastlegt welk soort leven ‘goed’ en ‘fout’ is? In een opmerkelijk arrest weerlegt het Hof van Cassatie de vraag van de 12-jarige Iliana om haar een schadevergoeding toe te kennen omdat het is geboren (DS 20 november) . Zoiets heet een ‘wrongful life-vordering’, een eis tot schadevergoe…

Verslag debat boekenbeurs op knack.be

Klik hier voor de link naar het verslag van het debat samen met Lieven Annemans