Posts

Showing posts from August, 2013

diversiteit van de menselijke sexe

Ignaas Devisch De diversiteit van het menselijke geslacht (zie: De Morgen.be
Dat Duitsland, behalve m/v, derde onbepaald geslacht erkent is kwestie van sociale rechtvaardigheid
Ignaas Devisch is professor medische filosofie en ethiek (UGent) en voorzitter van de Maakbare Mens
In de verhouding van de biologische persoon tot onze identiteit, is een enorme revolutie aan de gang en dat heeft de Duitse wetgever goed begrepen. Vanaf 1 november hebben Duitse ouders van baby’s die geboren worden zonder uitgesproken mannelijke of vrouwelijke geslachtskenmerken, de kans om het geslacht van hun kind zoals dat heet ‘open te laten’ (DM 20/8).  Enkele korte bedenkingen bij deze opmerkelijke beslissing. Als filosoof voel ik mij niet geroepen om de juridische kant van deze zaak te belichten of de maatschappelijke consequenties van een ‘derde geslacht’; deze zullen niet gering zijn en ons confronteren met grote (burgerlijke registratie) en kleine (naar welk toilet moet zo iemand dan?) ongemakken. Da…

Meten om te weten? Medische overconsumptie in ons land (De Morgen, 050813).

Dit is de integrale versie (de redactie van de Morgen schrapte, zonder toestemming, in mijn tekst, waardoor de cruciale uitleg over Baudrillard verloren ging):  versie van de morgen

Zeer interessant dossier afgelopen weekend: over de forse toename van het aantal CT-scans, de kosten en de risico’s die eraan verbonden zijn. Blijft nu nog over, een zeer belangrijke vraag: hoe om te gaan met deze zoveelste illustratie van medicalisering en medische overconsumptie?
Aangezien heel wat aspecten van ons leven gemedicaliseerd worden, verschijnen er navenant veel analyses van dit kennelijk aanhoudende proces: van onze emoties en bepaalde levensfasen over onze seksualiteit tot onze mentale gezondheid. Het begrip ‘medicalisering’ wordt daarbij naar voren geschoven als de synthese van een sociale kritiek op maatschappelijke ontwikkelingen. Sinds Ivan Illich in de jaren ’70 zijn kritiek op het medische establishment publiceerde in Limits to Medicine, is medicalisering een sleutelconcept voor social…