Posts

Showing posts from January, 2014

Strenger dan de Wet: opiniestuk in De Standaard, 310114

De striemende reacties op het 'incident'-Meuris leren ons alvast dit: het zijn tijden waarin
we bijzonder hard zijn voor onze medemens. Nog voor de hamer van de rechter is gevallen,
staan we klaar met de schandpaal. Verwachten we niet te veel van de wet, vraagt Ignaas
Devisch.

Valt het u ook op, onze aperte neiging om strenger te zijn dan de wet? We houden er een hard
oordeel op na voor de medemens. En we veroordelen zeer snel iemand die iets 'zou hebben
gedaan'. Mensen worden 'geschandpaald' nog voor een rechter zich erover uitspreekt; en via
beelden die razendsnel circuleren op het net slaat het oordeel meestal onmiddellijk en collectief
hard toe, met de morele verontwaardiging als glijmiddel.
Stijn Meuris mocht het deze week ook ondervinden: nadat hij iemand had aangesproken op
onbetamelijk gedrag in de trein, had een student journalistiek er niets beters op gevonden dit te
melden aan enkele krantenredacties en de scène ook te filmen en te laten circuleren op h…

Opiniestuk over stamceldonatie (De Morgen, 18 januari 2014)

De Januskop van het beleid over stamceldonatie ‘Geef anderen meer kansen dan ik heb gekregen.’ Dat was de laatste wens van de beste vriendin van Thomas Serrien. Tweeënhalfjaar geleden kreeg ze het verdict leukemie te horen, en net zoals Ed, die via zijn vriendin de laatste dagen in de actualiteit treedt (https://www.facebook.com/rededwordstamceldonor), vond ze geen donormatch. Sinds Thomas van zijn vriendin afscheid moest nemen twee jaar geleden, heeft hij zich ingezet om haar laatste wens te vervullen. Eerst probeerde hij om het tekort aan donoren op de politieke agenda te krijgen, met een voorstel om de mogelijkheid om stamceldonor te worden ook open te stellen voor homoseksuelen. Maar hij kreeg op het Ministerie van Volksgezondheid te horen dat het voor hen te veel werk was om niet gewoon dezelfde regels toe te passen als bij bloeddonoren. Jammer dat de bureaucratie het steeds haalt. Thomas wilde, zoals vele anderen, het verschil maken: met een stamcelactie. Samen met vrienden organ…

Interview met Harold Polis in Weliswaar