Posts

Showing posts from December, 2014

Het voordeel van de twijfel (Canvas, 30 december 2014)

In de aflevering Koken met Filosofen: een gesprek met Tinneke Beeckman en mezelf over mens en voeding.

Voor een korte preview, klik hier.

Datum van uitzending: dinsdag 30 december 2014

Reactie op Petra de Sutter in DS van 11/12/204

Kwaliteit is geen perfectie
Petra De Sutter associeert onze denkoefening over designerbaby’s met nazi-praktijken (DS 11 december) . Onze visie heeft geen enkel uitstaans met nazi-eugenetica. Wij pleiten niet voor een ‘perfect mensenras’ en zeker niet voor de middelen die de nazi’s gebruikten om hun droom te realiseren: dwang en moord. De waarden die wij verdedigen in het debat over genetische selectie – autonomie, leed voorkomen, het goed doen, rechtvaardigheid – staan haaks op de waarden van de nazi-eugenetica. Evenmin promoten we perfectie – een van ons heeft onlangs nadrukkelijk voor onvolmaaktheid gepleit (DS 21 november) . Tussen oog hebben voor levenskwaliteit en de plicht tot perfectie gaapt een grote én principiële kloof.
Wij beweren ook niet dat we al het soort designerbaby’s kunnen selecteren die Mia Doornaert blijkbaar in gedachten had. Maar als ethici gaan we ook geen debat uit de weg en anticiperen we op mogelijke ontwikkelingen. Het is niet ondenkbaar dat we genetische inv…

Reactie op Petra De Sutter

Omdat onze denkoefening over designerbaby’s wordt geassocieerd met nazistische praktijken en we dit niet als een eerbetoon beschouwen, zetten we graag een en ander recht. Uiteraard is het zeer de vraag of we ooit in staat zullen zijn om bepaalde erfelijke capaciteiten te selecteren. Onze denkoefening situeerde zich op het niveau ‘wat als’. Dat erfelijkheid altijd een zaak is van aanleg en dus geen alles/niets kwestie, is ons zeker duidelijk. En dat we tot nu toe vaak maar weinig weten, klopt; en zeker, we moeten het debat nog voeren over wat we willen weten. Juist daarom hebben wij ons stuk geschreven: indien we dit kunnen, is het wenselijk, en zo ja, onder welke omstandigheden en hoe kunnen we dan voorkomen dat dit leidt tot grotere ongelijkheid tussen mensen? We zijn ons bijzonder bewust van het delicate karakter van deze kwestie, vooral omdat Petra De Sutter terecht stelt: we moeten uiterst waakzaam zijn dat rechten niet omslaan in plichten, maar we zien totaal niet in waar in o…