Reactie op Petra de Sutter in DS van 11/12/204

Kwaliteit is geen perfectie
Petra De Sutter associeert onze denkoefening over designerbaby’s met nazi-praktijken (DS 11 december) . Onze visie heeft geen enkel uitstaans met nazi-eugenetica. Wij pleiten niet voor een ‘perfect mensenras’ en zeker niet voor de middelen die de nazi’s gebruikten om hun droom te realiseren: dwang en moord. De waarden die wij verdedigen in het debat over genetische selectie – autonomie, leed voorkomen, het goed doen, rechtvaardigheid – staan haaks op de waarden van de nazi-eugenetica. Evenmin promoten we perfectie – een van ons heeft onlangs nadrukkelijk voor onvolmaaktheid gepleit (DS 21 november) . Tussen oog hebben voor levenskwaliteit en de plicht tot perfectie gaapt een grote én principiële kloof.
Wij beweren ook niet dat we al het soort designerbaby’s kunnen selecteren die Mia Doornaert blijkbaar in gedachten had. Maar als ethici gaan we ook geen debat uit de weg en anticiperen we op mogelijke ontwikkelingen. Het is niet ondenkbaar dat we genetische invloeden op bepaalde eigenschappen – zoals een beter immuunsysteem – vinden. De vraag zal dan rijzen of we de natuurlijke loterij haar gang laten gaan, dan wel of we bewust voor (of tegen) die eigenschappen mogen selecteren. We zijn ons bijzonder bewust van het delicate karakter van die kwestie en we moeten uiterst waakzaam zijn dat rechten niet omslaan in plichten, en dat rechtvaardigheid bewaakt wordt, zoals we hebben geargumenteerd in ons artikel.
Ignaas Devisch en Katrien Devolder, UGent

Comments

Popular posts from this blog

Opvolging dossier fixatie en isolatie

Debat over euthanasie: mijn column in DS van 311017 gaat erover