Soliris: een cynisch verhaal

Van het verhaal rond Soliris wordt niemand vrolijk, en al zeker niet de patiënten. Ik hoop dat de minister van Voksgezondheid er in slaagt om het bedrijf tot meer rede aan te zetten, zodat Viktor, Elias, en zovele anderen die we niet kennen maar aan dezelfde ziekte lijden, snel kunnen worden geholpen.

Maar zwichten voor zoveel winstbejag mogen we niet doen.

Klik hier voor de link naar mijn stukje hierover.Comments

Popular posts from this blog

debatten en interviews over Het Empathisch teveel

Hopen uit uitsterven: column in de Standaard van 06/06/2017