Euthanasie is zorg, geen uitweg zonder zorg (De Standaard, 07012015: 40). Zie ook

Zie hier voor de link naar DS, de tekst kun je hieronder lezen

Bon, er is dus een herroeping van een beslissing over een vraag die er pas gekomen is nadat niet alle gepaste zorg werd geboden. Aangezien een verzoek tot euthanasie als ‘uitweg’ op een falend zorgbeleid een pervertering is van de wet op euthanasie, zou ik vandaag gelukkig moeten zijn: dit morbide spektakel is in laatste instantie afgeblazen. Nochtans ben ik helemaal niet gerustgesteld, laat staan opgelucht. Meer zelfs, pas nu maak ik me echt zorgen want blijkbaar zijn er dan toch maatregelen mogelijk – onder druk van ‘slechte media’, ook in het buitenland? Is dat geen nalatigheid in het kwadraat? Eerst blijkt het niet te kunnen omdat men politiek niet wil; daarna blijkt het wel te kunnen, omdat de publieke opinie het wil. En wat wil Frank Van den Bleeken ondertussen?Voor Frank Van den Bleeken bestond en bestaat er palliatieve behandeling over de grens én het is goedkoper, maar er was geen politieke wil om dit in te schakelen. Indien hij nu plots wel tijdelijk van de gevangenis van Turnhout kan verhuizen naar het gloednieuwe Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent, waarom kon dat niet eerder? Het blijft trouwens onduidelijk of hij hierin zal toestemmen, want hij heeft dat in het verleden geweigerd, en zijn verzoek tot euthanasie blijft natuurlijk overeind en die moet tot nader order worden gerespecteerd.
Nu sust de minister door casusgewijs een aantal remediërende stappen voor te stellen, maar om doordacht beleid gaat dit niet. Indien hij nu pas de mogelijkheid laat onderzoeken Frank Van den Bleeken naar Nederland over te brengen en blijkbaar ‘goede contacten heeft met zijn Nederlandse collega’, waarom toch heeft deze innige vriendschap dan niet eerder geleid tot het uitstippelen van goeie en structurele maatregelen? De minister roept in dat hij maar 24 uur de tijd heeft gehad om hierover na te denken en de gepaste maatregelen te nemen, maar dat is natuurlijk niet correct: hij heeft er maanden de tijd voor gehad in deze regering, en zijn partij heeft, samen met de minister Turtelboom, jarenlang tijdens de vorige regering. Akkoord, Rome bouw je niet op één dag, maar als je vanaf dag één niet begint met bouwen, komt Rome er nooit. Het is daarom een volkomen raadsel dat het beleid, met nota bene ethisch-conservatieve partijen erin, ondertussen geen enkel structureel initiatief heeft genomen.
Euthanasie is een term die we bijzonder zorgvuldig moeten afbakenen en in een zeer welomlijnde sfeer moeten onderbrengen. Toen de wet op de euthanasie werd uitgebreid, hebben we in het buitenland al de grootste moeite gehad om dit uitgelegd te krijgen – vraag het maar aan Jean-Jacques de Gucht. Veel van het onbegrip heeft natuurlijk te maken met de verschillende betekenissen die aan het woord euthanasie worden gegeven – in heel wat landen wordt deze term ook gebruikt voor levensbeëindiging zonder toestemming. Op internationale congressen ethiek krijg ook ik wel eens die vraag voorgeschoteld: waarmee zijn jullie in België bezig? Tot nu toe heb ik dat steeds uitgelegd gekregen vanuit de situatie dat wie zich in een existentieel ondraaglijke situatie begeeft, zich moet kunnen beroepen op een verantwoorde en begeleide uitstap, met respect voor zichzelf en zijn omgeving. Dat is een kwestie van ethiek en ik ben er in naam van deze ethiek van overtuigd dat we een goeie wet nodig hebben.
Dat omwille van de afwezigheid van gepaste zorg, een tot wanhoop gedreven individu geen andere uitweg meer ziet dan om euthanasie te verzoeken, is daarentegen een krankzinnige situatie. Door een wet tot euthanasie uit te hollen en ze in te zetten als nooduitgang van een falende zorg, zijn we alle ethiek voorbij. Eens we er in deze samenleving niet meer in slagen om alle therapeutische opties aan te bieden en lijden te voorkomen, dan is het hek van de dam en faalt politiek op de meest schabouwelijke manier. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt dit ooit te verdedigen. En ondertussen is en blijft er het verzoek van Frank Van den Bleeken … 

Comments

Popular posts from this blog

Opvolging dossier fixatie en isolatie

Debat over euthanasie: mijn column in DS van 311017 gaat erover