Tuesday, October 7, 2014

Lezing over 'Op de huid van de tijd. Ziekte als een indringer in ons bestaan'

Wanneer: Donderdagavond 9 oktober

Waar: Amsterdam

Abstract:

Wie met een (chronische) ziekte te maken heeft, krijgt vaak te horen dat men het moet aanvaarden of er moet leren mee leven. Nochtans is ziek-zijn bijzonder een indringend gebeuren dat de zinvolheid van ons dagelijkse leven ernstig kan be├»nvloeden. Vanuit een korte voorstelling hoe de Franse filosoof Jean-Luc Nancy in zijn boekje L’intrus ziekte beschrijft als een ‘indringer’, wil ik nagaan welke maatschappelijke plaats ziekte en gezondheid vandaag bekleden


No comments:

Post a Comment