gezondheid is een mensenrecht, geen koopwaar

Opiniestuk, samen met Evelien de Kezel

Comments

Popular posts from this blog

debatten en interviews over Het Empathisch teveel

Opvolging dossier fixatie en isolatie